تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401
کد 4221

در نشت معاونت حمل و نقل و ترافیک با مدیران مجموعه:

نقشه راهبردی، مدون و مطالعه شده ای برای مجموعه حمل و نقل و کلیه سازمانهای تابعه در حال تکمیل است.

با بهره گیری از برنامه راهبردی-عملیاتی شهرداری و ترسیم راهبردهای موثر در حوزه حمل و نقل دستیابی به اهداف تسریع می گردد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تبریز؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نشست مدیران مجموعه حمل و نقل و ترافیک گفت: نقشه راهبردی و مدون و مطالعه شده ای برای مجموعه حمل و نقل و کلیه سازمانهای تابعه در حال تکمیل است که در این برنامه با در نظر گرفتن شرایط و مسایل و مشکلات موجود، نقشه راهبردی خواهیم داشت که تلاش داریم با در نظر گرفتن امکانات موجود به اهداف مد نظر دست یابیم.
یعقوب وحیدکیا افزود: پویایی مجموعه با مشارکت، پویایی و برنامه مشخص اتفاق می افتد و ارائه طریق و خلاقیت تک تک افراد مجموعه سبب سرعت بخشیدن  حرکت رو به جلو مجموعه می شود ودر این راستا تقسیم کار صحیح و ممانعت از موازی کاری می تواند باعث پیشرفت چشمگیر کاری گردد. 
وی در ادامه گفت: تهیه اطلاعات جامع و لیست واحد و مشترک از مشکلات و اولویت های کاری حمل و نقل و ترافیک کلانشهر می تواند مانع دوباره کاری و موازی کاری گردد. مثلا در موضوع بحث نقاط حادثه خیز واولویت بندی حل رفع آن ،   دلیل گره های ترافیکی و راهکارهای رفع آن،  اولویت کاری واحدهای حمل و نقل مناطق و سازمانها باید یکسان و واحد باشد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یازیم .
وحیدکیا با بیان اینکه واحد مطالعات و برنامه ریزی مغز متفکر برای تحقیق و توسعه، بودجه بندی و برنامه ریزی و... مجموعه است و در پیشبرد مجموعه نقش اصلی را ایفا میکند افزود: تعریف راه، پروژه و برنامه از این واحد است و مطالعات جامع و همچنین مطالعات حمل بار در این راستا باید در اولین فرصت جمع بندی گردد.