تاریخ : يکشنبه 26 تير 1401
کد 4206

مدیر حمل و نقل منطقه 8 شهرداری تبریز

بررسی مشکلات ترافیکی در سطح منطقه هشت

.
بررسی مشکلات ترافیکی در سطح منطقه هشت