تاریخ : پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400
کد 3658

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

با تلاشهای مضاعف شهرداری تبریز پروژه پل همسان با پل کابلی افتتاح گردید.

یکی از مهمترین پروژه های مربوط به حوزه حمل و نقل شهرداری تبریز، پل مهندس اشرف‌نیا است که با ۹۳ متر طول عرشه به موازات پل کابلی احداث شده و خودروهای خروجی از جاده ائل گلی را به بلوار استاد شهریار و کمربند میانی هدایت می کند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز دکتر یوسفی با اعلام این خبر افزود: بر این اساس خودروهای خروجی از جاده ائل گلی که مقصدشان ادامه حرکت به سمت چایکنار یا کمربندی میانی است، از مقابل هتل شهریار وارد این مسیر شده و پس از عبور از روی پل، از سمت راست به طرف کمربند میانی و از سمت چپ به طرف بلوار استاد شهریار ادامه مسیر می دهند. این پل کاهش قابل توجه بار ترافیکی بر روی پل کابلی را موجب خواهد شد. 
وی افزود: همچنین مجموعه پروژه های تکمیل طرح تبادل اتحاد ملی شامل پل شادروان مهندس اشرف نیا، دو رمپ شمالی جنوبی و سه طرح تعریض و اجرای مسیر دسترسی است که بهره برداری از آن ها، نقش بسیار موثری در روان سازی و تبادل ترافیک در مسیرهای خروجی و ورودی به جاده ائل گلی، بلوار توانیر، بلوار استاد شهریار، کمربند میانی و دروازه تهران ایفاء خواهد کرد. 
این مجموعه پروژه ها از مهمترین پروژه های بهره برداری شده در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز در سالیان اخیر می باشد.