تاریخ : دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
کد 3656

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

کلیات تبدیل خیابان استاد شهریار شهرک باغمیشه به پیاده راه تصویب شد.

در اولین جلسه کمیته فنی مشترک استان در سال جدید طرح ایجاد پیاده راه در شهرک باغمیشه مورد بحث و بررسی متخصصین امر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز دکتر مهدی یوسفی با اعلام این خبر افزود: در راستای ایجاد فضاهای انسان محور و زندگی شهری پایدار و بهبود زیر ساخت شهری پایدار و ایجاد محیط های سرزنده شهری ، شهرداری تبریز اقداماتی از جمله توسعه پیاده راه ها را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
وی افزود: راهکارهایی که برای ارتقاء کیفیت حمل و نقل شهری در شهر پایدار مطرح شده اند همگی بر لزوم توجه بیشتر به نقش عابر پیاده تاکید دارد .
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اظهار داشت تبدیل خیابان استاد شهریار شهرک باغمیشه پیاده راه و ایجاد مسیر ویژه دوچرخه در جوار آن و ایجاد محدودیت برای تردد وسایل نقلیه و توجه به ایستگاه های حمل و نقل عمومی و بهبود تردد عرضی، موجب شکل گیری توسعه محلی پایدار، تقویت رابطه اجتماعی شهروندان و ارتقای کیفی محیط زیست شهری خواهد شد. توسعه پیاده راه مذکور از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی سبب توسعه پایدار شهر تبریز خواهد شد.
 یوسفی در خاتمه گفت کلیات طرح مذکور تصویب شده و برای تایید نهایی به شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال شده است که پس از تایید آن، به شهرداری منطقه ۵ جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.