تاریخ : يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کد 3654

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز

دریافت سهمیه عملکردی بنزین با ثبت باربرگ

تنها با ثبت باربرگ روزانه حقیقی سهمیه سوخت پایه به ماه بعد انتقال می یابد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری کلانشهر تبریز؛ مهندس نادری مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری شهرداری تبریز؛ با اشاره دریافت سهمیه عملکردی بنزین با ثبت باربرگ وانت بارها گفت: رانندگان محترم ناوگان حمل بار می توانند برای دریافت سهمیه عملکردی بنزین از طریق سامانه باربرگ حقیقی و روزانه بگیرند.
وی افزود:درصورت دریافت باربرگ بصورت روزانه  توسط فعالین حمل  نقل درونشهری سهمیه عملکردی بنزین در صورت عدم استفاده به ماه بعد منتقل می شود.
نادری در صورت عدم اخذ باربرگ روزانه حقیقی  توسط فعالین حمل  نقل درونشهری  اظهار نمود:
در صورت عدم استفاده از سهمیه پایه که به ازای دریافت پروانه فعالیت برای وانت بار ماهانه واریز می شود، این سهمیه به ماه بعد انتقال پیدا نکرده و ابطال می شود.
فقط با دریافت باربرگ سهمیه  اعتباری سوخت پایه وانت بارها به ماه قبل انتقل و در کارت بانکی آنها  ذخبره می شود.
نادری طریقه دریافت سهمیه بنزین عملکردی گفت: رانندگان و مالکین محترم می توانند در سامانه Baarbarg.ir به ازای هر حمل بار ، باربرگ حقیقی روزانه ثبت کنید.