تاریخ : يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کد 3653

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری بین اداره کل پست استان و سازمان پایانه های مسافربری

امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقاء خدمات و تسهیل در ارسال مراسلات پستی شهروندان بین اداره کل پست استان و سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز تبادل گردید.

 

به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز ، در راستای ارتقاء خدمات و تسهیل در ارسال مراسلات پستی شهروندان از طریق پایانه مرکزی تبریز با ایجاد باجه پستی در پایانه مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین اداره کل پست استان و سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز امضاء و با حضور آقایان دکتر پور بزرگی مدیرکل اداره پست استان و دکتر حسین عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری تبریز تبادل گردید.