تاریخ : پنجشنبه 26 فروردين 1400
کد 3642

گزارش تصویری

ادامه عملیات اجرای رنگ آمیزی سرعتکاه و عابر پیاده در آخر خیابان عباسی مقابل پارک میخک توسط مدیر حمل و نقل منطقه یک شهرداری

اجرای این عملیات بطور شبانه و با نظارت مستقیم شهرداری منطقه صورت پذیرفت
.