transport.tabriz.ir
آدرس: میدان دانشسرا، خیابان خاقانی، پارکینگ طبقاتی سهند، طبقه 4
تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1399
کد 3580

معاون حمل و نقل و ترافیک

هجدهمین جلسه کمیته فنی مشترک استان برگزار شد

موضوعات موثر در تسهیل حمل و نقل شهر تبریز مطرح گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز دکتر یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک با اعلام این خبر افزود: هجدهمین جلسه کمیته فنی مشترک برگزار و در این جلسه به بررسی پروژه پل همسان با پل کابلی پرداخته شد.
در این جلسه اعضا به بررسی مسائل فنی و اجرایی پل همسان پرداخته و مقرر شد تیم کارشناسی برای احصاء موارد و ارزیابی مشکلات قبل از راه اندازی پرداخته و پس از جمعبندی، موارد در جلسه آتی مطرح گردد. 
رئیس کمیته فنی مشترک گفت: موضوع بررسی طرح اصلاح هندسی ورود و خروج شهرک مرزداران از مواردی بود که در جلسه مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.