سوالات متداول

سوالات متداول:

1- محدوده زوج و فرد بر روی نقشه کدام است؟ 2- درصورت داشتن مجوز تردد خودرو خارج شهری در ایام ممنوعیت تردد حاصل از شیوع بیماری کرونا و دریافت پیامک جریمه از پلیس راهنمائیی و رانندگی برای پیگیری یا لغو جریمه به کجا باید مراجعه کرد؟ با در دست داشتن مدارک خودرو و مجوز تردد خودرو به مرکز معاینه فنی واقع در حد شمالی اتوبان شهید کسایی مراجعه شود.

3- جهت دریافت مجوز تردد خودرو خارج شهری در ایام ممنوعیت تردد حاصل از شیوع بیماری کرونا چه باید کرد؟ با داشتن فایل اسکن مدارک رسمی همانند بیمارستان؛ دعوت دادگاه، کارت ملی و کارت ماشین به سامانه درخواست تردد مراجعه گردد. لینک سامانه مجوز تردد (کلیک کنید) 

 
4- محدوده زمانی و مکانی بار شهر تبریز کدام محدوده است و برای ورود به این محدوده کدام سازمان شهرداری مجوز صادر می کند؟

با  توجه به  ماده 2  آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هوای پاک، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 84398/ت 55170 هـ مورخه 1397/6/27 مبنی بر اعمال ممنوعیت یا محدودیت های زمانی، مکانی و نوعی تردد وسایل نقلیه موتوری، به منظور کاهش آلودگی هوا و ساماندهی سفرهای روزانه شهری، سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز اقدام به تدوین طرح محدودیت تردد زمانی و مکانی خودروهای باری درونشهری کلانشهر تبریز نموده و به شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال و طرح مذکور در جلسه مورخه 1397/9/13 تصویب گردیده است. بازنگری محدوده مذکور نیز در مورخ 1400/07/22 در کمیته فنی مشترک ترافیک و شورای هماهنگی ترافیک استان مور تصویب قرار گرفته است. به موجب این قانون ورود خودروهای باری به محدوده زمانی و مکانی می بایست با اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز صورت پذیرد.

جهت مشاهده نقشه مکانی و زمانی حمل بار با جزئیات روی عکس کلیک کنید و از قسمت مهمان وارد سایت شوید.


لینک ورود به سایت: 

sdi.tabriz.ir
از قسمت مهمان وارد شوید.