عنوان

پیاده راهها زندگی را به شهرمان باز می گردانند 
توسعه گذرهای پیاده 
چرا خیابان های یکطرفه 
ردیابی علائم راهنمایی و رانندگی 
روش های بهبود ایمنی معابر در کاهش حوادث عابران پیاده
در سیستم حمل ونقل و ترافیک شهری  GIS  کاربرد 
کاربری زمین و اثر آن بر ترابری 
باید های اساسی آموزش فرهنگ ترافیک 
نقش دوچرخه در ترافیک شهری 
ارزیابی حمل ونقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک کلان شهر ها ( مطالعه موردی شهر تبریز) ؛ 
مجموعه مباحث آموزشی شهروندی ؛ نشر : شهرداری تبریز
     بررسی آثار شمارشگر های معکوس چراغ های راهنمایی بر عملکرد رانندگان 
طرح جامع آموزش کارکنان ؛ دانشگاه تربیت مدرس 
       رفتار رانندگان در تونل ؛
 ارزیابی نقش فرهنگ سازی ترافیک در راستای کاهش آثار تصادفات و ارتقای نظم و امنیت جامعه؛
 طراحی و تدوین الگوی راهبردی توسعه فرهنگ ترافیک ؛
نقش آموزش و پرورش و مدارس در فرهنگسازی و آموزش رفتارهای راکبین موتور سیکلت
گزیده تازه های حمل ونقل از شبکه جهانی اینترنت
ضوابط و دستور العمل های سرعت کاه و سرعت گیر
تسهیلات پیاده روی
آشنایی با ضوابط و مقررات تابلو های انتظامی
کاربرد جی ای اس در حمل و نقل شهری
اهميت پياده روی
راهکارهای کاهش سفرهای شهری
پروژه های کاهش مصرف سوخت
سیستمهای هوشمند در مدیریت ترافیک
مهمترین محدودیت آموزش دوره های نسبتا کوتاه
ارزیابی نواقص گذرگاه‌های تردد عرضی عابران پیاده(مورد مطالعه منطقه 3 شهرداری تهران)
اصلاح طرح هندسی تقاطع نمازی شیراز به کمک نرم‌افزار شبیه ساز ایمسان
بررسی زیرساخت‌های حمل و نقل و نقش آن در امنیت ترافیکی-اجتماعی شهروندان(مطالعه موردی شهر کرمان)
بررسی نقش تقاطع‌های غیر هم‌سطح در افزایش ایمنی و بهره‌وری بزرگ‌راه‌ها
بررسی نیازهای آموزشی شهروندان تهران طبق سرفصل موضوعات اموزشی معاونت حمل و نقل و ترافیک(مورد مطالعه منطقه 19)
تحلیل و ارزیابی مدل‌های مدیریت تنظیم جهت معابر در شبکه‌های شهری
حمل ونقل پایدار
روشنایی
روش‌های نوین آرام سازی ترافیک
سیستم های حمل و نقل هوشمند داده محور
نقش برنامه‌ریزی آموزشی در تربیت شهروند متعهد به فرهنگ ترافیک
کاربری زمین واثر آن بر ترابری

ارزیابی پتانسیل تورم خاک ها در امتداد خط دو متروی تبریز با استفاده از شبکه عصبی
 معیارهای موثر بر کیفیت پروژه های راهسازی ؛مقایسه موردی دو پروژه راهسازی
 ارزیابی و بررسی وضعیت پارک های شهر تبریز بر اساس استاندارد های مناسب سازی ویژه افراد دارای معلولیت
 بررسی علل ترافیک شهر تبریز و استفاده از طرح محدوده ترافیک
ارزیابی حمل ونقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک کلانشهر ها ؛ مطالعه موردی شهر تبریز

اقتصاد حمل و نقل عمومی و نحوه استفاده از آن برای افزایش استقبال شهروندان از حمل و نقل عمومی

بررسی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی به عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده رویی موجود در کلانشهرها