امروز
پنجشنبه
بهمن 1399
2
قمری:08 جمادى الثانية 1442

میلادی:21 ژانویه 2021
 
 نظر سنجی
کدام یک از راهکارهای زیر سهم بیشتری در حل مشکل ترافیک شهرمان دارد 
 
 عنوان

اساسنامه سازمان پایانه های (ترمینالهای) مسافربری شهرداری تبریز در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد تائید و موافقت وزارت کشور قرار گرفته و طی شماره 1549/24/3/1/16524 مورخ 14/10/78 ابلاغ گردیده است .

اهداف اصلی سازمان عبارت است از حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه ها (ترمینالها) و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چارچوب قانونی اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های (ترمینالهای) مسافری و ... مصوب اسفند ماه 72 و آئین نامه های اجرایی مربوطه تعیین گردیده است .