مدیر حمل و نقل منطقه 4
مشخصات
نام و نام خانوادگی: عبداله قلی پور
متولد: 1338
سابقه کار: 28 سال
تحصیلات
  • دانش آموخته کارشناسی حقوق
سوابق اجرایی
  • رئیس تخلفات ساختمانی منطقه۳
  • رییس ناحیه۸ شهرداری تبریز
  • رییس امور شهری و جانشین معاون خدمات شهری
  • رییس تشخیص مزاحمت شهری منطقه۴
  • مدیر امور اداری معاونت خدمات شهری مرکز
  • مدیر میادین  سازمان میادین
  • مدیر امور اداری سازمان میادین
  • معاون فنی و اجرایی سازمان میادین، مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت منطقه۴
  • رییس اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه۴