مدیر حمل و نقل منطقه 3
مشخصات
نام و نام خانوادگی: امیر جاهد
تحصیلات
 • لیسانس مهندسی عمران با گرایش عمران- عمران
 • فوق لیسانس مهندسی  شهرسازی با گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوابق مدیریتی
 • مدیر موسسه عمران شهرداری منطقه 6 کلانشهر تبریز
 • رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز
 • معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 6 کلانشهر تبریز
 • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 6 کلانشهر تبریز
 • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز
سوابق تخصصی
 • عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی
 • کارشناس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی  کلانشهر تبریز
 • کارشناس مسئول بافت فرسوده در شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز
 • مشاور ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته فنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته عالی کارشناسی و ایمنی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردای کلانشهر تبریز
 • عضو کمیته فنی و بازرگانی مناقصات و مزایده های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردای کلانشهر تبریز
 • عضو گروه تخصصی سازه در رشته عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی
 • عضو کارگروه تخصصی  تدوین برنامه پنج ساله شهرداری کلانشهر تبریز در بخش حمل و نقل و ترافیک
 • تهیه کننده طرح های فنی و توجیهی مباحث شهرسازی در کلانشهر تبریز
 • طراح،مجری و ناظر سازه دهها پروژه بزرگ عمرانی در کلانشهر تبریز
سوابق آموزشی
 • اخذ گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر برای هفت دوره ICDL
 • اخذ گواهینامه مهارت حرفه ای MBA با سطح عالی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • اخذ گواهینامه مهارت های کسب و کار از اداره کل کار و امیور اجتماعی استان آذربایجانشرقی
 • اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ارشد در رشته مهندسی عمران (نظارت ،طراحی و اجرا)
 • اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته   شهرسازی از وزارت راه و   شهرسازی
 • تدریس در دانشگاه مرکز جامع  علمی کاربردی شهرداری کلانشهر تبریز
 • تالیف مقاله پژوهشی با موضوع توسعه بهینه فضای سبز شهری و نقش آن در کاهش آلودگی محیط شهری تبریز
 • تالیف دوازده مقاله در مباحث مربوط به برنامه ریزی و مدیریت شهری مندرج  در روزنامه های مهد آزادی و همشهری  استان آذربایجانشرقی
 • تالیف مقاله تخصصی در مبحث آموزش شهروندی در ماهنامه  سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانشرقی اسفند 90 شماره ششم
 • تالیف مقاله تخصصی درمبحث بهبود وضعیت ترافیک شهرها مندرج در ماهنامه پژوهشی ،آموزشی شهرداریهای کل کشور سال دوازدهم شماره 103