شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
نام و نام خانوادگی: ایمان غنی زاده

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

تحصیلات:
 • دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران-عمران
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسي حمل و نقل وترافیک
 • دانشجوی دکتری حمل و نقل درون شهری(DBA)
 
پست الکترونیکی :
Email:Imanghanizadeh1967@gmail.com
 
سوابق مدیریتی واجرایی :
 • مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه
 • عضودائمي كميته فني مشترك ترافيك استان
 • قائم مقام ومعاون اداره كل بازرسي شهرداري تبريز
 • مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان عمران تبريز
 • معـاون فنی وعمرانی منطقه یک شهرداری تبریز
 • مشاور شهردارمنطقه یک شهرداری تبریز
 • کارشناس خبره درکمیسیون معاملات پروژه های عمرانی شهرداری تبریز
 • عضوکمیته فنی معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز
 • كارشناس ارشد ارزیابی املاک شهرداری تبریز(ازسال 1383 ادامه دارد)
 • عضوکمیته فنی سرمایه گذاری شهرداری تبریز
 • عضوکمیته تخصصی آسفالت شهرداری تبریز
 • عضوکمیته تخصصی بتن شهرداری تبریز
 • عضو هیات عالی کارشناسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 • معاون شهرسازی و معـماری منطقه 5 شهرداری تبریز
 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن مهندسین عمران و شهرساز ایران
 • عضو مرکز تخصصی حمل ونقل وترافیک ایران
 • عضو انستیتو مقاوم سازی ولرزه ای ایران
 • عضو سازمان نطام مهندسی
 • عضو کمیته فنی بازرگانی مناقصات عمرانی شهرداری تبریز
 
 
سوابق پژوهشی ومقاله :
 • بررسی و ارائه راهکاربرای ساماندهی حاشیه نشینی شهرتبریز