سازمان حمل و نقل و ترافیک
نام و نام خانوادگی: اصغر آدی بیگ

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
 
مدرک تحصیلی:
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران
دانشجوی دکتری حرفه ای مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
 
سوابق و رزمه:
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
مدیرکل سابق اداره فنی مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
مدیر سابق پیمان و نظارت شهرداری کلانشهر تبریز
مدیر سابق اداره امور مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز
رئیس کارگروه ستاد معاینه فنی خودرو شهرستان تبریز
رئیس کمیته فنی سازمان ترافیک شهرداری تبریز
رئیس کمیته ویژه سازمان ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
رئیس کمیته کارشناسی و ایمنی سازمان ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز
عضو شورای نامگذاری شهرداری تبریز
رئیس کمیته سامانه هوشمند
عضو شورای اسلامی شهر سردرود در دوره سوم و چهارم و پنجم
رئیس شورای اسلامی شهر سردرود(دوره چهارم)
نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان تبریز(دوره چهارم)
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
عضو نظام مهندسی استان
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر سردرود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر سردرود (دوره چهارم )