مدیر حمل و نقل منطقه 2
مشخصات
نام و نام خانوادگی: رامین سعیدی ویجویه
متولد: 1363
سابقه کار: 9 سال
تحصیلات
  • دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته مهندسی اجرایی عمران از دانشگاه آزاد آذرشهر
  • دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد آذرشهر