مدیر حمل و نقل منطقه 10
معرفی مدیر حمل و نقل منطقه 10
مشخصات
نام و نام خانوادگی: داوود عبدی
متولد: 1363
سابقه کار: 13 سال
 تحصیلات
  • دانش آموخته کارشناسی ارشد خاک
سوابق کاری
  • از سال ۸۹ تا ۹۱  کارشناس دفتر فنی و ناظر پروژه
  • از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰  مسئول آسفالت منطقه و ناظر پروژه
  • از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰  مسئول حفاری منطقه
  • از سال ۱۴۰۰ تا خرداد  ۱۴۰۱ بعنوان سرپرست اداره عمران منطقه
سوابق آموزشی
  • گواهينامه هفت گانه Lcdl  
  • گواهی آشنایی با علائم ترافیکی و غیره