مدیر حمل و نقل منطقه 1
نمایه مدیر حمل و نقل منطقه یک شهرداری تبریز
مشخصات
نام و نام خانوادگی: رضا قاسمي گنجه لو
متولد: 1365
سابقه کار: 14 سال

شماره تماس: 19- 36550106

کارشناسان منطقه: مهدس دادگر و مهندس گوزلی
تحصیلات
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد مديريت برنامه ريزي شهري
 • دانشجوي دكتري مديريت برنامه ريزي
فعالیت‌های علمی
 • بررسي مولفه هاي تاب آورشهري با تاكيد بر سوانع طبيعي (سيل) در شهرتبريز مطالعه موردي مناطق دو، سه، چهار، هفت شهرداری تبریز( مقاله)
 • توسعه فرهنگ شهرنشيني بر اساس معيارهاي ايراني اسلامي از منظر گام دوم انقلاب ( مقاله)
 • تحليل نيروگاه هاي تبديل انرژي ( ايران،آلمان و فرانسه)( همايش)
 • مولفه هاي مديريت جهادي درعرصه فرهنگ (مقاله)
 • چرا ايرانيان نسبت به كشورهاي ديگر دربرخورد با يكديگرخشن تر هستند( مقاله)
سوابق آموزشی
 • گواهينامه هفت گانه Lcdl  
 • گواهينامه قرآن كريم از سازمان تبليغات اسلامي سطح يك و دو
 • گواهينامه اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافتهاي شهري درمجاورت گسلهاي فعال
 • گواهينامه هاي ( معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ) از مركز علمي و كاربردي شهرداري تبريز به مدت ٤٠٠ساعت
 • كد استادي حق التدريس از دانشگاه آزاد اسلامي