آخرین اخبار
اتصال خیابان قدس به بهار با تکمیل مسیرگشایی فاز دوم شهید میلانی

شهردار منطقه ۴ تبریز عنوان کرد:
اتصال خیابان قدس به بهار با تکمیل مسیرگشایی فاز دوم شهید میلانی

پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی احداث رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار

شهردار منطقه ۲ تبریز خبر داد:
پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی احداث رمپ اصلاحی توانیر به بلوار استاد شهریار

اجرای طرح ساماندهی و روان سازی ترافیک در ورودی شمالغرب تبریز

اجرای طرح ساماندهی و روان سازی ترافیک در ورودی شمالغرب تبریز

ناوگان اتوبوسرانی تبریز همگام با حفظ محیط زیست

ناوگان اتوبوسرانی تبریز همگام با حفظ محیط زیست

آرشیو Print RSS
 
  امروز
پنجشنبه
بهمن 1399
2
قمری:08 جمادى الثانية 1442

میلادی:21 ژانویه 2021
 
 صورتجلسه 2
جلسه اول کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه دوم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه سوم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه چهارم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه پنجم کمیته فنی  مشترک سال 1399
جلسه ششم کمیته فنی  مشترک سال 1399
جلسه هفتم کمیته فنی  مشترک سال 1399
جلسه هشتم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه نهم کمیته فنی  مشترک سال 1399
جلسه دهم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه یازدهم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه دوازدهم کمیته فنی مشترک سال 1399
جلسه سیزدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه چهاردهم کمیته فنی سال 1399
جلسه پانزدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه شانزدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه هفدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه هجدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه نوزدهم کمیته فنی سال 1399
جلسه بیستم کمیته فنی سال 1399
جلسه اول شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399
جلسه دوم شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399
جلسه سوم شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399
جلسه چهارم شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399
جلسه پنجم شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399
جلسه ششم شورای هماهنگی ترافیک استان سال 1399