آخرین اخبار
غدیر اتمام حجت خدا بر انسان است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز؛
غدیر اتمام حجت خدا بر انسان است

بازدید رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد از زیرساختهای حمل و نقل عمومی تبریز

گزارش تصویری
بازدید رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد از زیرساختهای حمل و نقل عمومی تبریز

نصب گاردریل و تجهیزات ترافیکی با هدف افزایش ایمنی در اتوبان پاسداران

توسط واحد ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز انجام میشود
نصب گاردریل و تجهیزات ترافیکی با هدف افزایش ایمنی در اتوبان پاسداران

آرشیو Print RSS
 
  امروز
چهارشنبه
مرداد 1398
30
قمری:20 ذو الحجة 1440

میلادی:21 اوت 2019
 
تاریخ : دوشنبه 26 شهريور 1397     |     کد : 2564

موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریزدر بازدید سه ساعته خود از معاونت حمل ونقل عنوان کرد:

عملکرد مجموعه معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز در تامین آرامش ، روانسازی ترافیک وکاهش حوادث ارزشمند وقابل تقدیر است

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ، دادستان عمومی و انقلاب تبریزبه همراه معاونین خود احمد موقری و حجت الاسلام صابردرخشی ، از مجموعه معاونت حمل ونقل بازدید کردند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریزدرحاشیه این بازدید گفت : عملکرد مجموعه معاونت حمل ونقل نقش مهمی در تامین آرامش وامنیت مردم دارد ، رسالت اصلی این مجموعه روانسازی ترافیک وجلوگیری ازبروز حوادث ترافیکی است ؛ کاهش 37 درصدی سوانح وحوادث ترافیک درون شهری خود بیانگر عملکرد موفق این مجموعه در عمل به رسالت خود می باشد.
 موسی خلیل‌اللهی افزود : به دلیل بافت ویژة شهر تبریز که مشتمل بر ساختمانهای متعدد، تراکم جمعیت و برخورداری از مسیر های شریانی اصلی و محلی ، جذب فزایندة تقاضای سفر جهت انجام فعالیتهای تجاری و اداری باعث ایجاد ترافیک سنگین در شبکة معابربه خصوص در محدوده مرکزی شهر و به تبع آن آلودگی هوا و دشواری دسترسی به این مناطق می شود، محدود بودن ظرفیت پذیرش شبکة معابر محلی و نیز محدودیت فضاهای پارک (حاشیه ای و غیر حاشیه ای) به وخامت وضع ترافیک شهر دامن می زند. 
اما راهکاراین مشکل علاوه بر، «توسعه حمل و نقل عمومی»، «کاهش استفاده از خودروی شخصی»، «از دور خارج کردن خودروهای فرسوده» و...، فراهم کردن زیرساختهای مناسب وبه روز کردن امکانات مجموعه حمل ونقل به خصوص مرکز کنترل ترافیک می باشد  که بنده از استانداری نیز پیگیر تامین اعتبارات لازم برای تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک خواهم شد .
دادستان عمومی وانقلاب تبریزادامه داد :  هنگامیکه در برنامة کلان حمل و نقل و ترافیک شهری، ایجاد یک نظام حمل و نقل روان، ایمن، مطمئن، در دسترس و پاک به عنوان چشم انداز شهر ترسیم می شود، تحقق همه این اهداف در کنار هم باعث تحقق کیفیت بالای زندگی شهری می گردد، که این امر با شناخت کامل از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود هر مجموعه وبهره گیری از آن است و تشکیل جلسات مستمر بین همکاران دادستانی وکارشناسان حمل ونقل می تواند این مهم را تحقق بخشد .
موسی خلیل‌اللهی در ادامه گفت : به طور مثال همه می دانیم که سرعت به عنوان یکی ازعوامل موثر در بحث تخلفات ترافیکی شناخته میشود، بنابراین کنترل سرعت به شکل مکانیزه میتواند نقش بسزایی در کاهش تعداد جراحات و تلفات شهری ایفا کند. استفاده از دوربینهای هوشمند کنترل سرعت به عنوان یکی از کلیدی ترین تکنولوژی های کاهش سرعت مطرح میباشدکه خوشبختانه معاونت حمل ونقل شهرداری تبریزاز این روش بهره می برد ووظیفه ماست که در راستای ایمن سازی وهوشمند سازی ترافیکی شهردر کنار این مجموعه باشیم .
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری تبریز ، دادستان عمومی و انقلاب تبریزبه همراه معاونین خود احمد موقری و حجت الاسلام صابردرخشی ، از مجموعه معاونت حمل ونقل بازدید کردند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریزدرحاشیه این بازدید گفت : عملکرد مجموعه معاونت حمل ونقل نقش مهمی در تامین آرامش وامنیت مردم دارد ، رسالت اصلی این مجموعه روانسازی ترافیک وجلوگیری ازبروز حوادث ترافیکی است ؛ کاهش 37 درصدی سوانح وحوادث ترافیک درون شهری خود بیانگر عملکرد موفق این مجموعه در عمل به رسالت خود می باشد.
 موسی خلیل‌اللهی افزود : به دلیل بافت ویژة شهر تبریز که مشتمل بر ساختمانهای متعدد، تراکم جمعیت و برخورداری از مسیر های شریانی اصلی و محلی ، جذب فزایندة تقاضای سفر جهت انجام فعالیتهای تجاری و اداری باعث ایجاد ترافیک سنگین در شبکة معابربه خصوص در محدوده مرکزی شهر و به تبع آن آلودگی هوا و دشواری دسترسی به این مناطق می شود، محدود بودن ظرفیت پذیرش شبکة معابر محلی و نیز محدودیت فضاهای پارک (حاشیه ای و غیر حاشیه ای) به وخامت وضع ترافیک شهر دامن می زند. 
اما راهکاراین مشکل علاوه بر، «توسعه حمل و نقل عمومی»، «کاهش استفاده از خودروی شخصی»، «از دور خارج کردن خودروهای فرسوده» و...، فراهم کردن زیرساختهای مناسب وبه روز کردن امکانات مجموعه حمل ونقل به خصوص مرکز کنترل ترافیک می باشد  که بنده از استانداری نیز پیگیر تامین اعتبارات لازم برای تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک خواهم شد .
دادستان عمومی وانقلاب تبریزادامه داد :  هنگامیکه در برنامة کلان حمل و نقل و ترافیک شهری، ایجاد یک نظام حمل و نقل روان، ایمن، مطمئن، در دسترس و پاک به عنوان چشم انداز شهر ترسیم می شود، تحقق همه این اهداف در کنار هم باعث تحقق کیفیت بالای زندگی شهری می گردد، که این امر با شناخت کامل از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود هر مجموعه وبهره گیری از آن است و تشکیل جلسات مستمر بین همکاران دادستانی وکارشناسان حمل ونقل می تواند این مهم را تحقق بخشد .
موسی خلیل‌اللهی در ادامه گفت : به طور مثال همه می دانیم که سرعت به عنوان یکی ازعوامل موثر در بحث تخلفات ترافیکی شناخته میشود، بنابراین کنترل سرعت به شکل مکانیزه میتواند نقش بسزایی در کاهش تعداد جراحات و تلفات شهری ایفا کند. استفاده از دوربینهای هوشمند کنترل سرعت به عنوان یکی از کلیدی ترین تکنولوژی های کاهش سرعت مطرح میباشدکه خوشبختانه معاونت حمل ونقل شهرداری تبریزاز این روش بهره می برد ووظیفه ماست که در راستای ایمن سازی وهوشمند سازی ترافیکی شهردر کنار این مجموعه باشیم .روابط عمومی معاونت حمل و نقل