مهمان : 2
اعضا عضو سایت :
اعضا آنلاین : 0
امروز : 116
ديروز : 148
ماه : 2236
سال جاری : 5815
تعدا مطالب :
كل : 5815
 
 دانش آموزان ممتاز معاونت حمل و نقل و ترافیک

محدثه ابراهیمی 

دانش آموز نمونه پایه چهارم با معدل خیلی خوبالناز انتخابی

دانش آموز نمونه پایه دوم با معدل خیلی خوب


نیلوفر اسکندرپور

دانش آموز نمونه پایه سوم با معدل خیلی خوب 


آیتک عزت خواه

دانش آموز نمونه پایه دوم با معدل خیلی خوب

فاطمه گوزلی

 دانش آموز نمونه پایه پنجم با معدل خیلی خوبآیدا جلالی

دانش آموز برتر پایه نهم با معدل 18/88
فاطمه پورنعمت

دانش آموز نمونه 

زهرا جلالی

دانش آموز نمونه پایه اول با معدل خیلی خوب 


آرزو پور نعمت 

دانش آموز نمونه پایه ششم با معدل خیلی خوب 

محراب فرهود 

دانش آموز نمونه پایه سوم با معدل خیلی خوب مهدی پاک نیا سفیدان

دانش آموز نمونه پایه اول با معدل خیلی خوبارسلان پاسدار

دانش آموز نمونه پایه سوم با معدل خیلی خوب

سورنا شکوری

دانش آموز نمونه پایه چهارم با معدل خیلی خوب 

امیر زاهدی

دانش آموز نمونه  

پدرام زارعی


کارشناس زبان خارجی با معدل 16/66 
فاطمه زارعی

دانش آموز نمونه پایه چهارم با معدل خیلی خوبکیمیا فخری

دانش آموز نمونه پایه دوم با معدل خیلی خوب